رنگ آمیزی ساختمان

عوامل مؤثر در دستمزد نقاشی ساختمان
عوامل مؤثر در دستمزد نقاشی ساختمان
اتحادیه نقاشان ساختمان برای نقاشی ساختمان که شمال مواردی مثل رنگ زنی دیوارها ، سقف ، در و پنجره ها ، آماده سازی و بتونه کاری شرکت ها ، واحد های مسکونی و ساختمان تجاری می باشد نرخی تعیین کرده است . برای کسانی که علاقه مند به سپردن این...

ادامه مطلب

مراحل بازسازی ساختمان
مراحل بازسازی ساختمان
1- مشاوره گرفتن از شرکت هایی که در زمینه بازسازی ساختمان فعال می باشند در ابتدا باید اطلاعاتی راجع به ساختمان و وضعیت کنونی آن داشته باشیم . باید تصمیم بگیرید که آیا بازسازی به صرفه است یا خیر ؟ ممکن است در طول سالیان سازه ی ساختمان و سقف...

ادامه مطلب