مقاوم سازی ساختمان

دلایل بازسازی ساختمان ها 1
دلایل بازسازی ساختمان ها

بازسازی ساختمان ها و مقاوم سازی آن، اغلب بنا به دلایل زیر انجام می شود: تغییرات در چیدمان فضا یا تغییرات محیط داخلی،همانند: تغییر در محل اتاق، پذیرایی، سرویس بهداشتی، تغییرات در آشپزخانه، کابینت، یا کاشی و سرامیک  زیبایی ظاهری ساختمان با به روز کردن نماد آن تخریب بوجود آمده در ساختمان مقاوم سازی ساختمان […]