تهیه نقشه های ساختمانی جهت مجوز

جهت اخذ مجوز ساخت نیازمند نقشه های استاندارد می باشید.
شما می توانید در چهار رشته ساختمانی ، نقشه ساختمان خود را از شرکت بهاران طراحی و تامین کنید.

تهیه نقشه های معماری
متاسفانه امروزه بیشتر ساختمان های اجرا شده در کشور با ضعف در طراحی ،پرت بودن فضا داخلی وهمچنین کمبود نورمناسب مواجه هستند ، شرکت فنی و مهندسی بهاران با بهره گیری از خلاقترین و متخصص ترین مهندسین در زمینه طراحی توانسته است در طراحی ساختمان با درنظرگرفتن ضوابط وآیین نامه مقررات ملی ساختمان بهترین طرح ها را ارائه کند، استفاده از حداقل فضا موجود ،تامین نور لازم درون تمام فضاها و…. همچنین این شرکت با توانمندی و استفاده از جدیدترین نرم افزارهای روز دنیا این امکان را یرای سازنده ها ومالکین ساختمان فراهم نموده تا نقشه ساختمان خود را به صورت 3بعدی ببینند تا دیدبهتری از منزل خود داشته باشند.

محاسبه سازه ساختمان
با توجه به قرارداشتن کشور ایران در کمربند گسل های گوناگون اصلی ترین رکن ساخت ساختمان اسکلت آن می یاشدکه متاسفانه امروزه بیشتر ساختمان های اجرا شده در کشور با ضعف در طراحی سازه مقاوم ومناسب مواجه هستند. شرکت فنی و مهندسی یهاران با یهره گیری از کارآمدترین و متخصص ترین مهندسین عمران در زمینه محاسبات سازههای کوتاه وبلند مرتبه ساختمانی (فلزی ،بتنی )،سد ، مخزن ذخیره آب ، تونل و…توانسته است با درنظرگرفتن ضوابط وآیین نامه مقررات ملی ساختمان واستفاده از بروزترین و پیشرفته ترین نرم افزارهای عمرانی روز دنیا سازه ای مقاوم ، سبک وازنظر اقتصادی مقرون به صرفه طراحی و مدل کند .

پلان تاسیسات الکتریکی
انجام تهیه نقشه های تاسیات الکتریکی ساختمان های مسکونی ,اداری ، تجاری , ورزشی و….. به صورت 3 بعدی همراه با برگه تعهد مهندسی توسط حرفه ای ترین مهندس های برق شرکت فنی و مهندسی طرح و ایده بهاران

نقشه تاسیسات مکانیکی
تهیه کلیه نقشه های تاسیات مکانیکی ساختمان های مسکونی ,اداری ، تجاری , ورزشی و….. به صورت 3 بعدی همراه با برگه تعهد مهندسی توسط متخصص ترین مهندس های مکانیک شرکت فنی و مهندسی طرح و ایده بهاران