طراحی آشپزخانه

ashpazkhuneطراحی ودکوراسیون آشپرخانه به سبک مدرن وکلاسیک
معماران بر این عقیده هستند که آشپزخانه قلب خانه می باشد. آشپزخانه به ویژه از نظر بانوان بسیار حائز اهمیت است دکوراسیون آشپزخانه های امروزی نسبت به گذشته در سبک های مختلفی طراحی شده اند ،از این رو در بازسازی ساختمان و طراحی دکوراسیون داخلی یکی از قسمت هایی می باشد که بیش از سایر بخش ها مورد توجه قرار می گیرد.